PROPIC студийн гол зорилго нь хамгийн сүүлийн үеийн нарийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмжийн  тусламжтай Монгол дахь өнөөгийн бүтээгдэхүүний зураг авалтын түвшинг эрс дээшлүүлж өнөөдрийн дэлхийн зах зээлийн реклам сурталчилгаанд хэрэглэгдэж буй өндөр түвшний зураг авалтыг      Монголдоо нэвтрүүлэн түмэн олны хэрэглээ болгоход оршино.